1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotudo pobrania

  2. Wniosek o zaopiniowanie planu nawożenia – w trakcie opracowania

  3. Program azotanowy – wymogi, przykłady, niezbędne dane
    „Program azotanowy” – do pobrania