BADANIA GLEB

Laboratorium wykonuje podstawowe badania gleby pod wszystkie uprawy rolnicze. Zaleca się badać glebę co 4 lata, a w przypadku intensywnej uprawy zaleca się wykonanie badania co 2 lata.


Laboratorium wykonuje następujące rodzaje badań gleb:

             1. zawartość fosforu, potasu, magnezu i pH gleby,
             2. zawartość cynku, żelaza, manganu, miedzi i boru,
             3. zawartość azotu mineralnego,
             4. zawartość metali ciężkich,
             5. badanie gleb ogrodniczych.


* Badanie na zawartość cynku, żelaza, manganu, miedzi i boru zalecane jest szczególnie przy intensywnej uprawie i braku nawożenia organicznego gleby.

* Badanie na zawartość azotu mineralnego w glebie wykonywane jest wczesną wiosną pod uprawę roślin jarych lub w celu określenia pierwszej wiosennej dawki azotu pod oziminy.

* Badanie zawartości metali ciężkich w glebie określa jej stopień zanieczyszczenia.

* Badanie gleb ogrodniczych wykonywane jest w celu ustalenia nawożenia.

P1000060
P1000061
Seal