Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie wraz z wymaganymi DOKUMENTAMI znajdziecie Państwo pod adresem www.schr.gov.pl

Niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku jest:
                                                                                      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

                                                                                      Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w PWG