Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696), Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie publikuje „Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego”.

Data publikacji: 31.03.2021r.