Deklaracja dostępności

 • Post author:
 • Post category:Brak kategorii
 • Post last modified:19 września 2023
 • Reading time:8 mins read

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ W KOSZALINIE

Aktualnie strona internetowa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie nie spełnia wszystkich standardów dostępności cyfrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Intensywnie pracujemy nad stworzeniem strony z zaimplementowanymi mechanizmami dostępności wg obowiązujących standardów.

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2021 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.12.2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w dużym zakresie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wyjątek stanowią niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • elementy graficzne strony nie mają możliwości zastosowania „pustego atrybutu alt”, który opisuje 
  co znajduje się na grafice lub jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej wtyczki w przeglądarce, np.: Web Developer Toolbar można uzyskać opisy grafiki i linków,
 • strona nie wykrywa automatycznie błędów ortograficznych wprowadzanych słów np. do wyszukiwarki
  i nie poprawia ich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie spełnia wszystkich wymogów standardu dostępności WCAG 2.1. Część kryteriów zalicza się do grupy podstawowego poziomu A, przez co należy stwierdzić, że serwis jest dostępny z niewielkimi utrudnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 22.04.2023 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 03.08.2021 r.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe, obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Kamilą Wojciechowską-Jeglińską – koszalin@schr.gov.pl, tel. 94 343-40-38. Wnioski o zapewnienie dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pocztą (ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin) lub e-mailem koszalin@schr.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska,
 • danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacji na temat problemu z dostępnością.  

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W powyższej informacji poinformujemy Cię o sposobie załatwienia sprawy, podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub innych treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, możliwe jest zgłoszenie skargi do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie usytuowany jest przy ulicy Partyzantów nr 7-9 w Koszalinie. Dojazd do budynku prowadzi od ronda przy ulicy Kościuszki – skręcając w prawo w ul. Partyzantów i Al. Monte Cassino. Drugą drogą prowadzącą do budynku Stacji jest skręt w prawo od ulicy Kruczej w ulicę Partyzantów.

Budynek Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie posiada dwa wejścia:

 • ogólnodostępne wejście główne, prowadzące przez drzwi zewnętrzne, do których trzeba wejść po schodach;
 • wejście tylne do budynku, które nie posiada schodów i progu – nawierzchnia jest przystosowana do wprowadzania wózków, zamontowana jest rampa, pozwalająca na dostanie się na parter budynku za pomocą innej osoby.

Przed budynkiem Stacji wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Sekretariat Stacji znajduje się na II piętrze budynku, natomiast Punkt Obsługi Klienta znajduje się na I piętrze budynku. Osoby z dysfunkcjami ruchu zostaną przyjęte na parterze budynku, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zaznaczamy, że próbki można wysłać pocztą na adres Stacji lub zlecić pobranie Agrochemikom, których numer kontaktowy oraz mail widnieje na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Można również zlecić pobranie prób kontaktując się z działem DAOR, Punktem Pobrania Prób lub Sekretariatem – wszystkie dane znajdują się na stronie Stacji w zakładce Kontakt lub Dostępność.

Toalety w budynku nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a lub druku powiększonego dla osób słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Aplikacje mobilne

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie nie posiada aplikacji mobilnych.