INFORMACJA

 1. Administratorem danych osobowych zleceniodawcy jest: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Koszalinie.
 1. Dane kontaktowe administratora: 94 343-40-38, e-mail: koszalin@schr.gov.pl
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kamila Wojciechowska – Jeglińska, tel. 94 343-40-38,
  e-mail: koszalin@schr.gov.pl
 1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy / zlecenia.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • umowa / zlecenie art. 18 ust. 1-3 oraz art. 28 Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 • 5 lat zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z póżn. zm.).
 1. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania.
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 1. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt na podany wyżej adres administratora.
Informacja z dnia 25.05.2018 r.