Zdjęcie pH-metru

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 921 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji z dnia 04.07.2008 r.

Dział Laboratoryjny zapewnia wysoką jakość swoich badań poprzez wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02


Oferujemy analizy:

   
       – gleb mineralnych i organicznych,

       – gleb i podłoży ogrodniczych,
       – materiału roślinnego,
       – osadów ściekowych,
       – nawozów.

Zdjęcie spektrometru absorbcji atomowej
Zdjęcie jednoczesnego spektrometru ICP-OES z serii ICPE-9800 firmy Shimadzu
Zdjęcie analizatora przepływowego

Adres

ul.Partyzantów 7-9,  75-411 Koszalin

Telefon

(94) 343 40 38

E-mail

koszalin@schr.gov.pl

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00