Działania działu agrochemicznej obsługi rolnictwa to:

 1. Organizacja i nadzór nad pobieraniem próbek dla potrzeb doradztwa nawozowego.
 2. Opracowanie zaleceń nawozowych dla upraw rolniczych i ogrodniczych.
 3. Sporządzanie map zasobności i odczynu gleb w makroskładniki.
 4. Doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej.
 5. Szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb.
 6. Wydawanie opinii planów nawozowych dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 [kg] lub 750 stanowiska dla macior.
 7. Prowadzenie badań monitoringowych zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu polegającej na:
  • monitorowaniu zawartości azotu mineralnego w glebie: w oparciu o 116 reprezentowanych punktów monitoringowych, zlokalizowanych w każdej gminie. Badania dotyczą gleby z poziomów 0-30cm, 31-60cm, 61-90cm (częstotliwość: wiosna i jesień każdego roku).
  • monitorowaniu zawartości azotanów i fosforanów w wodach: w oparciu o 39 punktów monitoringowych, zlokalizowanych w wybranych punktach azotu mineralnego w glebie. Badania dotyczą próbek wody do głębokości 90 cm (częstotliwość: wiosna i jesień każdego roku).
  • monitorowaniu zawartości fosforu przyswajalnego w glebie: w oparciu o 116 próbek zlokalizowanych w punktach azotu mineralnego w glebie. Badania dotyczą próbek gleby z głębokości 0-20cm (częstotliwość w/w badań: jesień raz na 4 lata).
 1. Prowadzenie poboru próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań przez upoważnione instytuty w celu uzyskania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.

Rejon działania

Internetowe doradztwo nawozowe

Artykuły

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Adres

ul.Partyzantów 7-9,  75-411 Koszalin

Telefon

(94) 343 40 38

E-mail

koszalin@schr.gov.pl

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00