foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  5 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

 

  Zlecenie na badanie:

 • próbki rolnicze        pobierz  +   załącznik do zlecenia na badanie - próbki rolnicze pobierz
 • próbki ogrodnicze  pobierz
 • próbki sadownicze pobierz

 

Przydatne druki i formularze źródło www.schr.gov.pl

 1. Instrukcje pobierania gleby

 • Instrukcja pobierania próbek glebowych -polowych - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek glebowych w sadach - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek glebowych w chmielnikach oraz szkółkach - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek ziemi i podłoży z uprawy pod osłonami - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek glebowych do oznaczania zawartości azotu mineralnego Nmin - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek glebowych do oznaczania zawartości azotu mineralnego NO3 - pobierz

 2.Instrukcje pobierania roślin

 • Instrukcja pobierania próbek materiału roślinnego - pobierz

 3. Instrukcje pobierania nawozów,obornika, gnojowicy

 • Instrukcja pobierania próbek gnojowicy - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek kompostu - pobierz
 • Instrukcja pobierania próbek obornika - pobierz

 4.Inne

 • Schemat planu nawożenia w gospodarstwie - pobierz
 • Plan nawożenia - pobierz
 • Pakowanie próbek, dokumentowanie próbkobrania - pobierz
 • Ulotka OSCHR w Koszalinie - pobierz
 • Integrowana Ochrona Roślin - pobierz
 • Stop Zakwaszeniu Gleb - pobierz
 • Ulotka sadownicza i ogrodnicza - pobierz