foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  5 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

 

Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb

poprzez ich wapnowanie wraz z wymaganymi DOKUMENTAMI znajdziecie Państwo pod adresem

www.schr.gov.pl 

 

Niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku jest

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: