foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  5 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

 Portal Agro-Market24 - link

 Instytut ogrodnictwa - link

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach - link

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - link

 Państwowa Inspekcja  Ochrony Roślin i Nasiennictwa - link

 Centralna Bibloteka Rolnicza - link

 Geoportal - link

 Polskie Centrum Akredytacji - link

 

 Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze

 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie- link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie-link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku-link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy-link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach- link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach - link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie- link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie-link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu-link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu - link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku - link

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie - link

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp - link

 

Video poradniki

Video poradniki OSCHR w Lublinie (brokuły w uprawie polowej, nawożenie pomidorów uprawianych w gruncie, pobieranie próbek polowych) - link

Wapnowanie ratunkiem dla gleby odc 1 - oglądaj

Wapnowanie krok po kroku odc 2 - oglądaj

Wapnowanie na ratunek środowisku odc 3 - oglądaj

 

Wyszukiwarka środków ochrony roślin - link