foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  5 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
184211

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

AB 921


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Pogoda Koszalin z serwisu


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/html/modules.php on line 39


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla/templates/dd_solarsystem_64/functions.php on line 205

 

Zestawienie zadań realizowanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą  

Lp.

Zadania realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą

Podstawa prawna realizowanych zadań

1

badania odczynu i zasobności gleb w makroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowego

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nawozach i nawożeniu

(Dz.U.  2007, Nr 147,  poz. 1033)

2

badania zasobności gleb w mikroelementy dla potrzeb nawożenia mikroelementami

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

3

badania gleb, ziem, podłoży, i pożywek dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

4

inne badania gleb, w tym gruntów na potrzeby budowlane

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

5

badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa nawozowego

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

6

badania jakości pasz gospodarskich

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

7

badania płodów rolnych (w tym żywności – owoce, warzywa, miód) na zawartość metali ciężkich i azotanów oraz wydawanie stosownych zaświadczeń o nieprzekraczaniu w roślinach ich dopuszczalnych zawartości

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu

8

badania wyrobów spożywczych na zawartość metali ciężkich

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji

(Dz. U nr 256, poz. 1722).

9

badania składu chemicznego nawozów mineralnych

art. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu

10

Badania wapna nawozowego

art. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu

11

badania nawozów naturalnych i organicznych

art. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu

12

określanie zalecanych dawek wapna na potrzeby dotacji z tytułu rekultywacji gleb o charakterze lokalnym

art. 28 ust. 1 pkt 2   ustawy o nawozach i nawożeniu

13

badania nawozów na zgodność nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”

art. 28 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy o nawozach i nawożeniu

14

badania osadów ściekowych i ścieków do rolniczego wykorzystania

art. 28 ust. 1 pkt 3  ustawy o nawozach i nawożeniu w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

15

badania monitoringowe azotu mineralnego w glebach

art. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu

16

badania monitoringowe azotu azotanowego w wodach do głębokości 90 cm od powierzchni gruntu

art. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu

17

badania monitoringowe fosforu przyswajalnego w glebach

art. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu

18

badania gleb, nawozów, opracowywanie bilansu azotu, sporządzanie planów nawożenia dla potrzeb gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych

rozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie wprowadzenia programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229z późn. zm.)

19

tworzenie i prowadzenie baz danych z zakresu azotu mineralnego w glebie, azotu azotanowego w wodach 90 cm od  powierzchni gruntu i fosforu w glebie oraz zarządzania tymi bazami

art. 28 ust. 1 pkt 6  ustawy o nawozach i nawożeniu

20

opiniowanie planów nawożenia

art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu

21

sporządzanie planów nawożenia

art. 28 ust. 1 pkt 2   ustawy o nawozach i nawożeniu

22

badania gleb dla potrzeb realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych

art. 28 ust. 1 pkt 1 i 4  ustawy o nawozach i nawożeniu

23

prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nawozów na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych

rozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami wydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019)

24

wydawanie opinii z zakresu stosowania nawozów

art. 28 ust. 1 pkt 4   ustawy o nawozach i nawożeniu

25

opracowywanie zaleceń nawozowych, map odczynu i zasobności gleby

art. 28 ust. 1 pkt 2 i 5  ustawy o nawozach i nawożeniu

26

wydawanie opinii w zakresie zawartości poszczególnych pierwiastków w różnych elementach środowiska (gleba, woda)

art. 28 ust. 1 pkt 4   ustawy o nawozach i nawożeniu

27

opracowywanie instrukcji

 

28

opracowywanie raportów na potrzeby instytucji administracji wszystkich szczebli

art. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu

29

wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych

art. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu

30

prowadzenie działalności szkoleniowej

art. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu

31

współpraca międzynarodowa

 

32

współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi w rolnictwie i ochronie środowiska

art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5  ustawy o nawozach i nawożeniu

33

Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium

 

34

Wdrażanie systemu zarządzania w dziale terenowym